Produkter av trerester

  • Krakk

Når jeg lager møbler blir det som regel igjen rester av trematerialer. I stedet for å kaste restene tar jeg vare på dem, og de blir til fjøler, krakker og noen ganger bordplater 🙂 Her er et par eksempler!